O MNE

  • Vyštudovala som psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, so záverečnou skúškou z poradenskej a klinickej psychológie
  • Skúsenosti v poradenstve som získala počas práce v Centre poradenstva a prevencie, ako aj v súkromnom sektore
  • Úspešne som ukončila akreditovaný komplexný výcvik v psychodynamickej psychoterapii v systéme SUR
  • Som členom Slovenskej psychologickej spoločnosti pri SAV
  • Vo svojej súkromnej praxi poskytujem psychologické poradenstvo v slovenskom a anglickom jazyku

 

Absolvované kurzy a tréningy.