CENA

Služba Cena
E-mailové poradenstvo (minimálna dĺžka odpovede: A4) 20 EUR
Individuálne poradenstvo online/chat (50 minút) 30 EUR
Individuálne poradenstvo osobne (50 minút) 30 EUR
Individuálne poradenstvo osobne (90 minút) 50 EUR